Navíjení hedvábného vlákna - Čchan-s’-kung

je sestava velkých krouživých pohybů, která nás učí základní princip Tchaj-ťi čchüan. Tuto sestavu se učíme jako začátečníci, abychom získali první základní dovednosti, ale cvičíme ji i jako pokročilí, abychom naše nabyté dovednosti dále prohlubovali. Je to základní kámen celého Tchaj-ťi a na každé úrovni našeho cvičení v něm můžeme nalézat nové a hlubší poznatky a vjemy, které nás mohou posunout dál v našem cvičení.

Formy sestavy

1. Jou šun čchan kung − Navíjení pravou rukou
2. Jou ni čchan kung − Odvíjení pravou rukou
3. Cuo šun čchan kung − Navíjení levou rukou
4. Cuo ni čchan kung − Odvíjení levou rukou
5. Šuang ni čchan kung − Odvíjení oběma rukama
6. Šuang šun čchan kung − Navíjení oběma rukama
7. Šuang lü − Stažení oběma rukama − vlevo dolu
8. Šuang lü − Stažení oběma rukama − vpravo dolu
9. Šuang kchaj − Otevření oběma rukama
10. Šuang che − Zavření oběma rukama
11. Šan pu šuang lie − Nakročení a rozdělení oběma rukama
12. Šan pu šuang lie − Nakročení a rozdělení oběma rukama
13. Li juan nej čuang − Kroužení rukama k tělu
14. Li Juan waj čuang − Kroužení rukama od těla